Poissons

Poissons (assiette) thumbnail
Poissons (détail #1) thumbnail
Poissons (détail #2) thumbnail
Émail sur cuivre : Poissons

Poissons (assiette)

Émail sur cuivre : Poissons

Poissons (détail #1)

Émail sur cuivre : Poissons

Poissons (détail #2)